Actueel.

Netwerk Zorgorganisaties Leiden en Omstreken (NZLO) werkt samen op de strategische gebieden:
   o Kwaliteit
      o ICT en dataverwerking
         o Overleg derden
            o Financiën
               o Innovatie
Voor ieder gebied is een kernteam samengesteld uit specialisten afkomstig en gemandateerd door de afzonderlijke leden. Een kernteam wordt voorgezeten door de portefeuillehouder die tevens zitting heeft in het portefeuillehouders overleg, functionerend als het bestuur van het NZLO.

Resultaten 2017.
De behaald resultaten over 2017 zijn weergegeven in het jaaroverzicht.NZLO resultaten over 2017.

Resultaten update 2018.
Verkort overzicht: Wat gebeurt er bij het NZLO?
o Op het gebied van ICT en dataverwerking. Voor de invoering van de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is per zorggroep een functionaris gegevensbescherming (FG) ingehuurd.
Daarnaast hebben de VVT’s Zorgdomein aangeschaft. Hiermee kunnen de huisartsen hun patiénten verwijzen.

o Op het gebied van Financién NZLO heeft een kernteam Organisatie en Infrastructuur (O&I) opgericht om gezamenlijk regionaal te komen tot een regeling.
Hierin wordt gesproken over het multidisciplinaire vraagstuk van O&I voor een regionale oplossing.

o Op het gebied van NZLO algemeen Het werkplan en de begroting voor 2019 samengesteld. Dit keer samen met Knooppunt Ketenzorg.

o Op het gebied van Innovatie Het Kernteam Innovatie heeft een overzicht gemaakt van alle projecten die spelen in de regio ZuidHolland Noord.

En er is een nieuwe deelnemer: DDBB/SHR hebben zich nu ook aangesloten bij NZLO!

--- De Portefeuillehouders van NZLO komen met regelmaat bij elkaar.
Op de agenda staat altijd: NZLO, wat is er de afgelopen maand bereikt?